Curriculum Vitae

Curriculum Vitae FTCadvies

Ludo Fassaert

In 1987 heb ik de opleiding Doctoraal Algemene Pedagogiek met specialisatie ‘Management en Organisatieontwikkeling’ en ‘Bedrijfsopleiding en Scholing’ afgerond aan de Rijks Universiteit Groningen. Aanvullend heb ik opleidingen gevolgd als: conflicthantering, financieel-economisch beleid, outdoortechnieken, kwaliteitszorg, adviesvaardigheden, manager en onderneming, omgaan met de media, coachen, non- verbale competenties voor professionals en theatermethodieken.

Gedurende een aantal jaren ben ik als trainer/adviseur en sectormanager werkzaam geweest bij SBI training en advies.

Sinds begin 1997 ben ik programmamaker/consultant bij de Baak Management Centrum VNO-NCW, voornamelijk op het gebied van Human Resource Management, teambuilding en Arbeidsverhoudingen. Mijn deskundigheid ligt op het terrein van leidinggeven, communicatietechnieken, onderhandelen, human resource management, veranderingsmanagement, teambuilding, coachen, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.

Naast mijn werkzaamheden voor de Baak ben ik organisatieadviseur, opleider en coach bij FTCadvies gevestigd in Oisterwijk.
Vanaf 1992 ben ik lid van de Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs.
CRKBO- gecertificeerd en lid van RZMO.

Voor de volgende trainingen treed ik op als docent: onderhandelen, stijlen van leidinggeven, intervisie, teambuilding, arbeidsverhoudingen, coachen.
Mijn advieswerk ligt op het vlak van fusies, teamontwikkeling, personeelsbeleid, veranderingen, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.
Mijn coaching richt zich op persoonlijke ontwikkeling, strategie en beleid.
Gecertificeerd Organic Coach (zie www.Transmind.nl), Waardemanagement en Insights Discovery.

Hieronder een samenvatting van mijn opleidingen:

 • Onderwijsakte 41a en 41b, St. Ludgerus te Hilversum, juni 1971;
 • Engels lo van augustus 1972 tot juli 1974;
 • Akte Pedagogiek MO-A, Onderwijskunde, november 1982;
 • Eerste graad Maatschappijleer/Maatschappelijke Begelei¬ding, januari 1986;
 • Akte Pedagogiek MO-B, Onderwijskunde, juni 1986;
 • Doctoraal Algemene Pedagogiek (oude stijl) met speciali¬saties ‘Manage¬ment en Organisatieontwikkeling’, ‘Bedrij¬fsopleiding en Scholing’ aan de Rijks Universiteit Groningen, augustus 1987;
 • ‘Face to face, selling skills’, acquisitietraining bij Boertien en Part¬ners, maart 1992;
 • Trainingen Conflicthantering, Financieel-economisch Beleid, Theater¬methodieken, Outdoor-technieken, Management en Organisa¬tie, Klantge¬richt hande¬len, Kwali-teitszorg, Human Resource Management, Accelera¬tive Lear¬ning, Fusies en Reorganisaties;
 • In januari 1994 de tiendaagse cursus ‘Manager en Onderne¬ming’ afgerond, georgani-seerd door het NCW;
 • In 2007 de opleiding Organic Score Card gevolgd en in 2008 gecertificeerd;
 • In 2009 de opleiding Waardenmanagement (gebaseerd op theorie van Graves) gevolgd en daarvoor gecertificeerd;
 • In 2009 de opleiding Insights Discovery gevolgd en in 2010 gecertificeerd.

Samenvatting van mijn ervaringen:

 • Werkzaam bij stichting RK Onderwijs te Dronten en Agrari¬sche School te Emmeloord;
 • Van april 1989 tot 1992 werkzaam bij SBI training en advies te Doorn als trainer/ advi¬seur. Later als pro¬jectleider SBI-be¬drijfs¬trai¬nin¬gen;
 • Van 1992 tot april 1997 werkzaam bij SBI training en advies te Oisterwijk als sectorma¬nager mede¬zeggenschap, trainer/adviseur en outdoor-trai¬ner;
 • Van april 1997 tot heden parttime dienstverband bij de Baak in Noordwijk en Driebergen;
 • Vanaf 1996 tot heden eigenaar van Advies- en opleidingsbureau FTCadvies;
 • Inleider en dagvoorzitter bij verschillende congressen;
 • Diverse bestuursfuncties: bestuur Openbare Bibliotheek, secretaris van het bestuur van de Stichting Kringloop¬bedrijf Oisterwijk, lid van de ouderraad en voorzitter van de Medezeg¬genschapsraad van het St. Odulphus lyceum te Tilburg, voorzitter EHBO- vereniging Oisterwijk;
 • Sinds 1997 lid van de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa);
 • CRKBO gecertificeerd en lid van RZMO.

drs. Ludo J.M. Fassaert
Tel 013 52 86576
Mobiel 06 22 95 95 38
lfassaert@FTCadvies.nl
www.FTCadvies.nl